RODO Warsztaty ogrodniczo-zielarskie

04-03-2022

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników warsztatów zbieranych za pośrednictwem kontaktu telefonicznego i komunikatorów internetowych jest Sprzedawca – Gospodarstwo Dudek, Michał Wieczorek. Siedziba organizatora: Zagórnik ul. Inwałdzka 42, 34-120 Andrychów.

II. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Uczestników zbierane przez administratora za pośrednictwem zapisów telefonicznych i poprzez komunikatory internetowe w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

  • Odbiorcą danych osobowych uczestników warsztatów może być: W przypadku uczestnika, który wpłaca zaliczkę na konto bankowe wybrany podmiot obsługujący powyższą płatność.

  • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  • W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, uczestnik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy organizator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez organizatora danych osobowych uczestnika innemu niż organizator administratorowi danych.

  • Poufne informacje dotyczące uczestników, w tym dane osobowe uczestników są chronione przez organizatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

III. RODO

Dane osobowe uczestników Warsztatów  Gospodarstwo Dudek przetwarzane są przez Administratora zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
W szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Więcej naszych artykułów dostępnych na Blogu https://ogrodnik.info/

A może orzech?

Jeśli myślisz o kilku odmianach polecamy: Orzech Mars, 

Więcej na temat Wymagań orzecha włoskiego dowiesz się klikając w link: http://gospodarstwodudek.pl/wymagania-orzech-wloski/

Więcej na temat Jak zasadzić orzech włoski dowiesz się klikając w link:  http://gospodarstwodudek.pl/jak-prawidlowo-posadzic-orzecha-wloskiego/

Jeśli chcesz zgłębić temat uprawy i produkcji orzecha włoskiego zachęcam do lektury mojej pracy magisterskiej. Wartości biologiczne i użytkowe orzecha włoskiego (Juglans regia L.).

Więcej naszych artykułów dostępnych na Blogu https://ogrodnik.info/